Διοικητικό συμβούλιο 2016 – 2018

 

Πρόεδρος: Πολιτάκης Παράσχος

Αντιπρόεδρος Α’: Μαμούνας Εμ. Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Β’: Ψυχής Στυλιανός

Γενικός Γραμματέας: Κάμπουρας Αργύριος

Ταμίας: Σγουράκης Ιάκωβος

Γενικός Αρχηγός: Ψαρρού Αγγελική

Έφορος Υλικού: Όλγα Μέλη

Μέλη: Μαμούνας Αντ. Γεώργιος, Λαμπρινούδης Παντελεήμων